Biografija

Siniša Labus rođen je 22.03.1971. god. u Zagrebu. Od malena se bavi crtanjem i slikanjem. Prva teoretska iskustva stiče u hodajućoj školi magistra vajarstva Vuka Bojovića. Kasnije uči kod Dragana Maleševića Tapija, a istovremeno obilazi i ateljee drugih savremenih realnih slikara.

Često putuje u inostranstvo, gde obilazi velike svetske galerije i muzeje. Po sopstvenom kazivanju najveća praktična znanja stiče kopirajući dela starih majstora. Ugleda se na najistaknutije predstavnike baroka, visoke renesanse i realizma u ruskom slikarstvu 19. veka. Za najveće uzore smatra španskog umetnika Dijega Velaskeza i ruskog slikara Ilju Rjepina.

 
Rukovodeći se Leonardovom maksimom „slab je onaj umetnik koji se bavi samo jednom temom“, Labus se podjednako uspešno ogleda u svim tematskim likovnim celinama. Spektar interesovanja mu je vrlo širok, pa se predano bavi kako portretima i mrtvim prirodama, tako i pejzažima i istorijsko – mitološkim kompozicijama. U svojim delima posebnu pažnju posvećuje istraživanju nacionalnih vrednosti, želeći da na taj način dospe do internacionalnog i opšteljudskog.
 
Do sada je samostalno izlagao u Beogradu, Novom Sadu, Apatinu, Zlatiboru i drugim gradovima Srbije, a kolektivno je nastupao u Čikagu, Vašingtonu, Njujorku, La Hoji i Karmelu. Povremeno učestvuje u radu domaćih i međunarodnih likovnih kolonija, a dela mu se nalaze u mnogim privatnim kolekcijama širom zemlje i sveta.