Kontakt

Adresa: Milentija Popovića  41/12,
11000 Novi Beograd

Mobil. +381.63.810.1519
Atelje  +381.11.6132.441

E-mail: slikarsinisalabus@gmail.com
E-mail: atelje@sinisalabus.com, sinisa.labus@facebook.com
             
  www.sinisalabus.com